פסטיבל מקדש דו ויאטנם

 Do Temple Festival

פסטיבל מקדש דו ויאטנם

 Do Temple Festival

מושא הפולחן 8 מלכים משושלת Ly. 

 

הפסטיבל מתאפיין בתהלוכה של האפריונים למקדש ושימוש בבאפלו שניצלה על האש כמנחה.